Avantech QMS

Home Proizvodi

Proizvodi

 

Avantech-QMS prozivno redosledni sistemi

 

Avantech-QMS je sistem upravljanja redovima čekanja realizovan od strane domaće firme Avantech electronics.  QMS  (Queue Management System) i predstavlja  tehničko  rešenje  za  duge  redove  u čekaonicama. Sistem  omogućava klijentima  i  službenicima  radnu  atmosferu  bez gužve,  stresa  i  visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima.

-     Razrešenje gužve i stresa u čekaonicama;

-     Garantuje poverljivost informacija na šalteru;

-     Nema stresa za klijenta: jedna usluga ima jedan red čekanja!

-     Svi meniji, listići, dijalozi i softver su na SRB/HR/BiH/MNE jeziku sa podrškom za ćirilični alfabet;

-     Potpuna podrška za osobe sa invaliditetom (npr. svaki službenik ima mogućnost korišćenjem veb 

      pretraživača umesto klijenta odštampa listić na pultu za izdavanje listića ili na ekranu svog računara

-     Integrisani sistem ozvučenja putem kojeg se automatski prozivaju klijenti;  

-     Pregled svih statistika i podešavanja se vrši putem "Google Like" korisničkog interfejsa;

-     Uređaj je u potpunosti modularan (i hardver i softver);

-     Anti-vandal dizajn hardvera;

-     Razvijeni su i dodatni softverski moduli i usluge (pregled na nacionalnom nivou, SMS obaveštenja, nagradne

      igre...);

-     I pored prednosti na inostranu konkurenciju - izuzetno povoljna cena! 

 

 

Avantech-QMS instalacija Komercijalnoj banci AD

 

 

1.1.      Kako Avantech-QMS sistem radi?

 

Građanin/klijent, prilikom ulaska u šalter salu odnosno čekaonicu, prilazi korisničkom metalnom pultu na kome se nalaze anti-vandal dugmad ili ekran osetljiv na dodir za izbor usluge, gde se bira vrsta usluge koju želi. U samom kućištu se nalazi i štampač za štampanje listića. Ukoliko je instalirana verzija bez touch screen-a pored svakog anti-vandal dugmeta se nalazi dioda u metalnom kućištu koja signalizira da li je funkcija/usluga aktivna u tom trenutku. Posle izbora korisnik dobija listić na kome se pored rednog broja klijenta, spiska šaltera koji rade izabranu uslugu i naziva izabrane usluge, nalazi logo opštine/banke/ustanove, tačno vreme izdavanja listića, kao i orijentaciono vreme usluge (menadžment postavlja reklamu na listić koja se svakodnevno može ažurirati sa PC računara korišćenjem bilo kojeg veb pretraživača).

Pored LED displej nad svakom radnom mesto može postojati i centralni displeji koji pokazuju brojeve koji se trenutno obrađuju i šalter/soba na kojima se klijenti sa tim rednim brojevima uslužuju. Posle svake promene (prozivke sledećeg građanina/klijenta) može se čuti i zvučna signalizacija. Za ustanove gde je raspored šaltera/kancelarija manje-više intuitivan umesto centralnog displeja može se koristiti "mali" displej za datu uslugu koji u tom slučaju ima istu funkciju kao centralni displej, osim nedostatka informacije o šalteru na kojem se korisnik sa datim brojem uslužuje.

Građanin/klijent čeka da se njegov/njen broj pojavi na displeju za uslugu koju je izabrao i/ili da bude prozvan putem razglasa.

Službenik nakon svakog obrađenog korisnika pritiska funkcijski taster "sledeći klijent". U slučaju nepojavljivanja korisnika sa datim brojem broj se može staviti na čekanje, odbaciti ili ponovo pozvati predhodni broj. Službenik na početku svog rada se identifikuje i definiše vrstu usluge koju će obavljati. Tokom rada može menjati vrstu usluge, otići na pauzu i sl. službenik može pritiskom na funkcijski taster "POZIV" da zvučno prozove klijenta.

 

Sistemski software koji se instalira na QMS serveru:

-       Linux OS (Fedora > 11) u 32b

        verziji;

-       Apache web server >2.x.x

-       MySQL >5.x.x

-       PHP >5.x

 

 

   

  

Putem veb pretraživača je omogućen pristup svim potrebnim podacima i statistikama. Podaci se mogu očitavati na bilo kom umreženom PC računaru putem veb pretraživača.

 

Izgled „administratorskih“ ekrana

 

Avantech AVT-P2-TCH metalni pult sa touch screen-om

Dimenzije Avantech AVT-P2-TCH metalnog pulta sa touch screen-om

 

  

Izgledi ekrana za izbor vrste usluge (za običnog i VIP klijenta)

 

          

Avantech AVT-P2-NT metalni pult bez touch screen-a i izgled listića sa rednim brojem

 

                    

Skenirani listići – primeri

(napomena: na listiću se može štampati i procenjeno vreme usluge)

Rounded Rectangular Callout: Kajron

  Izgled ekrana na LCD velikom TV-u u šalter sali
  (napomena: veličina i pozicija reklamnih video i JPG slika, izgled header-a i footer-a, veličina, boja i pozicija teksta i strelica itd. se podešavaju putem veb pretraživača)

 

                             

Avantech AVT-DV2 „centralni“ displej sa dimenzijama

 

Avantech AVT-DM1 „šalterski“ displej sa dimenzijama

(napomena: boja pleksiglasa, rama i dioda može biti u skladu sa zahtevima investitora)

 

                                                                           

Izgledi elemenata razglasa (pojačalo i zvučnici)  putem kojeg se klijenti automatski prozivaju: npr. „Klijent A93, radno mesto 4!“